αντιστίγμα

Ἀρχική

Τό Ἀντί-Στίγμα εἶναι μία μή κερδοσκοπική, ἐθελοντική ἑταιρεία. Ἀποτελεῖ ἕνα δίκτυο ἀπό ἐθελοντές, συνεργάτες καί φίλους πού σχετίζονται μέ τόν χῶρο τῆς Ψυχικῆς Ὑγείας καί τῆς Ψυχιατρικῆς, εἴτε ὡς χρῆστες ἤ πρώην χρῆστες ὑπηρεσιῶν ψυχικῆς ὑγείας, εἴτε ὡς ἐπαγγελματίες,εἴτε ὡς πολίτες εὐαισθητοποιημένοι καί ἐνδιαφερόμενοι γιά τά ἀνωτέρω θέματα.

Ἀποτελεῖ τή συνέχεια τῆς Κίνησης γιά τά Δικαιώματα τῶν Ψυχασθενῶν “Ἡ Ἐλευθερία εἶναι Θεραπευτική”, πού ἔδρασε παλαιότερα, καί πολλά ἀπ’ τά τότε μέλη της συμμετέχουν σήμερα ἐνεργά στό Δίκτυο, συνεχίζοντας τήν παράδοση μιᾶς κριτικῆς στάσης καί θεώρησης ἀπέναντι
στήν παραδοσιακή Ψυχιατρική καί τίς ἐπικρατοῦσες ἀπόψεις καί πρακτικές της, προτείνοντας, παράλληλα, μέτρα πού θά βοηθήσουν τούς ἐνδιαφερομένους.

Share Button